Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek

 (hatályos 2024. március 27-től)

Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

A jelen Általános Szerződési Feltételek ("ÁSZF") a www.mydreamsdesign.hu weboldalon valamint Kovács-Tihanyi Erzsébet, egyéni vállalkozó által működtetett közösségi oldalakon végzett termékértékesítésekre vonatkoznak, az egyéni vállalkozó és a vásárlók közötti jogviszony részleteit határozzák meg.  

Tartalmazza az Eladó által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit.

A www.mydreamsdesign.hu weboldalon keresztül a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett lehet vásárolni.

Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet a Vásárló az Eladó webshopjából, vagy közösségi oldalairól történő megrendelés által kezdeményez.

A Vevő, ha az Eladó szolgáltatásait igénybe szándékozik venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, ez egyúttal természetesen azt is jelenti, hogy a webshopban történő vásárlás az Általános Szerződési Feltételek elfogadását jelenti.

Eladó és Vevő között az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre.

A Webáruházat kiskorúak nem használhatják.

Vásárló a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésekor 18. életévét betöltötte.

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2024. március 27. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával.

Az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak a hatálybalépés napjától visszavonásig valamennyi Vásárlóra és vásárlásra hatályosak.

Eladó fenntartja a jogot, a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezések és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak bármikori egyoldalú módosítására. A módosított ÁSZF, illetve adatkezelési tájékoztató hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosult dokumentumok a webáruház oldalán közzétételre kerülnek.

Módosítás esetén a Vevő által elküldött megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

A megrendelés elküldése előtt a Vevő nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat ismeri, annak rendelkezéseit elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Vevő a megrendelés elküldésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek nélkülözhetetlen részét képezik, a felek közötti szerződésnek.

Adatok:

Vállalkozó neve:                                Kovács-Tihanyi Erzsébet egyéni vállalkozó

Székhely (telephely):                        2484 Gárdony, Viktor utca 18.

Nyilvántartási szám:                         55252843

Nyilvántartásba vevő szerv:             Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Adószám:                                         56591189-1-27

Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma:

                                                                                  B-48/2020                                                         

Nyilvántartásba vevő:                       Jankovics Zoltánné Gárdony város  Jegyzője

Telefonszám:                                    +36 70/293-7915

Szerződés nyelve:                              magyar

Bankszámlaszám:                              11773315-00033770

E-mail cím:                                       mydreamsdesign.info@gmail.com

A tárhelyszolgáltató adatai:             Shoprenter.hu Kft.

                                                        Székhely/telephely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

                                                        Adószám: 23174108-2-09

                                                        Cégjegyzékszám: 09-09-020636

                                                        E-mail: info@shoprenter.hu

                                                        Telefonszám: +36 1 234-5012

A fent feltüntetett címen személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az Ügyfél kizárólag emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot a vállalkozóval.

Az Eladó tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre és szakmai érdekképviseleti szervnek sem tagja.

 

Fontosabb fogalom meghatározások:

 • Termék: a weboldal kínálatában szereplő, a weboldalon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi.
 • Vevő/vásárló: minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére Eladó a weboldalán keresztül terméket ad el.
 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
 • Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 • Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti:

1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

Termékismertető

A webshopban megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, és a fizetendő bruttó vételárat jelentik, áfa felszámítására nem kerül sor. Az áfa mértéke 0% (alanyi adómentes értékesítés). Az árak nem nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján az üzemeltető ajánlati kötöttsége nem áll be.

A My Dreams Design kizárólag egyedi, kézzel készített, igényes ékszereket, kiegészítőket és ékszertárolókat készít.

Az ékszerek alapanyaga főként textil és textilbőr, de előfordul gyöngyök, kristályok és egyéb kreatív alapanyagok alkalmazása is az ékszerkészítés során. Az ékszerek fém szerelékei kivétel nélkül nemesacél termékek, melyek nem színeződnek, nem kopnak, és nem allergizálnak.

A termékekről az Eladó igyekszik minél részletesebb leírást adni, a termékek valódiságát jó minőségű fotókkal visszaadni, azonban kisebb színeltérések, méretbeli arány eltérések, kisebb mintaeltérések az ékszerek egyedisége és kézműves jellege miatt előfordulhatnak, melyekért felelősséget Eladó nem vállal. A megjelenített képek a termékek illusztrálására szolgálnak, a valóságtól minimálisan eltérhetnek.

Lehetőség van egyedi ékszer megrendelésére is. A teljesen egyedi termékek megrendelésére az Eladóval való elektronikus levélben történő kapcsolatfelvétel során van lehetőség. E-mailben kerülnek egyeztetésre a termékkel kapcsolatos részletek, valamint az egyedi termék árát és a teljesítés határidejét Eladó szintén elektronikus levélben közli a Vásárlóval. Amennyiben a Vásárló elfogadja az Eladó ajánlatát, létrejön a szerződéses kapcsolat a felek között. Egyéb kérdésekben a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak az egyedi termékek megrendelésére is.

Tisztítani kizárólag szükség esetén, kíméletesen nedves ruhával lehet az ékszereket! A termékek időtálló szépségének és minőségének maradéktalan megőrzése érdekében célszerű használaton kívül zárt dobozban tárolni. A termékek mérsékelten vízállóak, áztatni, mosni őket nem szabad.

 Eladó által kínált termékek az alábbi kategóriákba sorolhatók:

-   fülbevaló

-   nyaklánc
-   karkötő
-   gyűrű
-   kitűző
-   ékszertartók

-   egyéb kiegészítők

-   ékszertárolók

A webshopban az Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, jellemzőit, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek a termékek illusztrálására szolgálnak, minimálisan eltérhetnek a valóságtól. Eladó nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

 

A vásárlás menete, a szerződés létrejötte

Az egyéni vállalkozó weboldala, webáruháza: www.mydreamsdesign.hu

Az Eladó által kínált termékek a www.mydreamsdesign.hu weboldalon, illetve az Eladó facebook és Instagram oldalán kerülnek bemutatásra. A webáruházban található termékek képezik a szerződés tárgyát az Eladó és a Vásárló között.

Felhívjuk figyelmét, hogy a My Dreams Design által értékesített termékek, egyedi, kézzel készített termékek. Ebből kifolyólag, amennyiben egyfajta termékből több is készül, úgy nincs garantálva, hogy azok teljes mértékben azonosak egymással. Kicsi, nem feltűnő eltérés lehet két, azonos tervek alapján készített termék között. Emiatt, a webshopban szereplő fotón látható termék kismértékben, nem lényeges módon eltérhet a megrendelés teljesítése során a Vásárló részére megküldésre kerülő terméktől. Kérjük, hogy megrendelését ennek figyelembevételével küldje meg a részünkre. A kismértékű eltérések nem jelentik az eladó nem szerződésszerű teljesítését, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.

A szerződés elektronikus úton jön létre, a következőképpen: a Vásárló a terméket megrendeli, megrendelését elküldi, és azt az Eladó visszaigazolja (ezzel kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) a Vásárló által megadott e-mail címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett.

Az Eladónak jogában áll ezen igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: a termékhez szükséges alapanyag beszerzése nem megvalósítható, a terméket már nem készíti, jelentős áru-, anyaghiány, vis maior, stb.). Elállás esetén, amennyiben pénz vagy árumozgás történt, az Eladó köteles elszámolni a Vásárlóval.

A weboldalon az „Ékszerek” illetve a „Kollekciók” menüpontra kattintva érhetők el az egyes kategóriák és alkategóriák. A Vásárló kiválasztja a megfelelő termék kategóriát és alkategóriát, ahol megtalálja a hozzájuk tartozó termékeket.

A termékek mellett a „Részletek” gombra történő kattintással megnyithatók a részletes információk az egyes termékekre vonatkozóan. Itt minden termékre részletes leírás található, itt szerepelnek a termék jellemző tulajdonságai, méretei, és egyéb fontos információk.

A termékekről készített fényképeken esetlegesen látható dekorációs elemek nem részei a terméknek.

Eladó nem vállal felelősséget az esetleges elírásokért, téves adatokért.

A termék megtekintését követően a Vásárló meghatározza a rendelni kívánt termékmennyiséget, majd a „Kosárba” helyezi a terméket.

A webáruház jobb felső sarkában található „Kosár” ikon segítségével van lehetőség megtekinteni a kosár tartalmát, esetleg megadni a megvásárolni kívánt termékek darabszámát, majd megrendelni a termékeket. Itt van lehetőség a kosárba helyezett termékek mennyiségének módosítására, és esetlegesen a kosár tartalmának módosítására is. Amennyiben a Vásárló törölni kíván a kosárból terméket, úgy a „Törlés” gombra kattintva tudja kosarából eltávolítani az adott terméket.

A kosárból kilépve illetve a „Vásárlás folytatása” lehetőségre kattintva van lehetőség arra, hogy a Vásárló tovább folytassa a böngészését, és a vásárlását a webáruházban.

A kosár tartalmának megtekintésére a vásárlás során bármikor lehetősége van a látogatónak.

Amennyiben a Vásárló úgy véli, minden megvásárolni kívánt termék a kosárba került, úgy a „Tovább a pénztárba” gomb megnyomásával kezdheti el a megrendelési folyamat véglegesítését.

A Vásárló regisztrációval és a nélkül is vásárolhat a webáruházban. A regisztrált vásárlók a belépést követően (e-mail cím, jelszó megadásával) megtekinthetik korábbi megrendeléseiket, a folyamatban lévő rendelések állapotát, és egy újabb megrendelés esetén nem kell ismét megadni az adataikat, így egyszerűbbé válik számukra a jövőbeni vásárlás.

Amennyiben a Vásárló már korábban regisztrált úgy a „Belépés” gombra kattintva, a szükséges adatok megadásával (e-mail cím, jelszó) léphet tovább.

Ha a Vásárló a webáruházban regisztrálni szeretne, a „Regisztráció” opciót választja és megadja a regisztrációhoz szükséges adatait. Bármelyik regisztrációt, amelyik helytelen vagy valótlan adatot tartalmaz, az Üzemeltető jogosult érvénytelennek nyilvánítani, és a regisztrációt deaktiválni vagy törölni. A vevő a regisztrációját bármikor törölheti az ügyfélszolgálatnak küldött erre irányuló e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően az Üzemeltető köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről.

Ha a Vásárló nem kíván regisztrálni, úgy a megrendelés teljesítése érdekében megadja az ehhez szükséges személyes adatait.

Miután a Vásárló megadta személyes adatai (teljes név, e-mail cím, telefonszám, cég esetében cégnév, adószám), a „Tovább a szállítási módok” ikonra kattintva kiválasztja a számára megfelelő szállítási módot.

A webáruházban választható szállítási módok:

-         házhozszállítás Foxpost futárszolgálattal,

-         Foxpost csomagautomatába szállítás,

-         MPL csomagautomatába szállítás,

-         MPL Posta Pontra szállítás,

-         MPL Postán maradó szállítás,

-         MPL Házhoz szállítás,

-         személyes átvétel.

Házhozszállítás esetén szükséges megadnia a szállítási címet, egyéb szállítási módoknál pedig a rendelés során szükséges kiválasztani az átvételi pontot.

Ezután a „Tovább a fizetési módok” ikonra kattintva kiválasztja a számára megfelelő fizetési módot.

A választható fizetési módok:   

- banki előre átutalás,

- személyes átvétel esetén készpénz.

- SUMUP bankkártyás fizetés.

 

Amennyiben a Vásárló számlázási címe eltér a szállítási címtől, úgy azt is itt tudja megadni.

Ezt követően a „Tovább az összegzéshez” gombra kattintva a Vásárló láthatja megrendelése összesítését. A megrendelt termékeket, megrendelt mennyiségeket, a megadott adatait, a választott szállítási és fizetési módot.

Lehetősége van a Vásárlónak ezen a felületen a megjegyzés rovatban a megrendeléshez kapcsolódó, egyéb fontos észrevételeket hozzáfűzni.

Amennyiben az összegzésben feltüntetett adatokban a Vásárló esetlegesen hibát észlel, úgy a böngésző „vissza” nyilát megnyomja és a szükséges módosításokat elvégezi.

Ha a Vásárló mindent rendben talált, úgy a jelölőnégyzet kipipálásával jelzi és elfogadja, hogy jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte és tudomásul vette.

A „MEGRENDELEM” gombra kattintva tudja a Vásárló elküldeni megrendelését, és egyúttal a „Megrendelem” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát ezzel megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vásárló által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

A megrendelés Eladóhoz történő beérkezése egy automatikus válaszüzenet formájában visszaigazolásra kerül, a megrendelésben feltüntetett email címre küldött elektronikus levélben.

A visszaigazolásban feltüntetésre kerül a megrendelés kódszáma, amelyre hivatkozni lehet a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén, továbbá tartalmazza a megrendelés során megadott adatokat, a rendelés dátumát, a megrendelt tételeket, és minden a rendeléshez fontos információt.

Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függően elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, úgy a Vásárló az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Amennyiben a Vásárló rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg email címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk.

Eladó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Vásárló rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért és károkért felelősséget Eladó nem vállal.

A visszaigazolás kizárólag a megrendelés kézhezvételét és nem annak elfogadását, vagyis nem a szerződés felek közötti létrejöttét bizonyítja. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Vásárlót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

Amennyiben a megrendelést valamilyen elháríthatatlan ok miatt Eladó nem tudja a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről, a megrendelés visszaigazolását követően a lehető leghamarabb emailben értesítji a Vásárlót.

Ha a Vásárló rendelését már elküldte az Eladó részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell az Eladó felé.

Ha valamelyik megrendelt termék az alapanyag átmeneti készlethiánya vagy egyéb ok miatt nem szállítható a Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a kiválasztott termék helyett mást válasszon, vagy ezt a tételt törölje a megrendeléséből. A csomag elkészülte után a Szolgáltató még egy elektronikus értesítést küld a szállításról.

 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja a megrendelést, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így nem kereshető vissza a későbbiekben.

Amennyiben a vevő a megrendelés során rossz kiszállítási címet ad meg és emiatt a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért az Eladó nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben az eladó a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül értesíti erről a tényről, a megadott e-mail címen az érintett vevőt és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet.

Amennyiben a vevő megadja a helyes kiszállítási címet és igényli az ismételt kézbesítést, úgy erre az alábbi feltételekkel van lehetőség,

- korábbi banki átutalás esetén, ha a vevő a válaszlevelével egyidejűleg átutalja az ismételt kézbesítés költségét,

A vásárolt terméket a fenti összegek (a második kézbesítés díja) megfizetésétől számított 5 munkanapon belül adjuk át a futárszolgálatnak.

 
Amennyiben a vevő az Eladó felszólítására 5 munkanapon belül nem reagál, vagy nem kéri az ismételt kézbesítést, vagy nem fizeti meg a megadott határidőben a szükséges összeget, úgy a szállítási költségek levonása után haladéktalanul, de legkésőbb a csomag visszaérkezését követő 30 napon belül visszaküldjük a már megfizetett vételárat a vevő részére.

Ez esetben az Eladó további teljesítési kötelezettséggel nem tartozik a vevő felé.

A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a www.mydreamsdesign.hu webcímen. Egyedi megrendelés esetén e-mailen. Telefonon leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni.

Teljesen egyedi termék megrendelésére is van lehetőség, az Eladóval való elektronikus levélben történő kapcsolatfelvétellel. A termékkel kapcsolatos részleteket, az egyedi termék árát, a teljesítés határidejét elektronikus levélben egyeztetik a felek. Amennyiben a Vásárló elfogadja az Eladó ajánlatát, úgy létrejön a szerződéses kapcsolat a felek között. Egyéb kérdésekben az egyedi termékek megrendelése esetén is a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései irányadóak.

A megrendeléseket a termék raktáron való rendelkezésre állásának megfelelően teljesítjük, 2-8 munkanapos határidővel, vagy a visszaigazolásban megjelölt határidővel.

 

Megrendelés módosítása, törlése


A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét a rendszer regisztrálta és továbbította az eladó felé.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.


Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy az "Elérhetőségek" menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor.

 

Ügyfélszolgálat:

Az Eladó hétköznapokon 10-15 óra között válaszol a Vásárlók megrendeléssel kapcsolatos kérdéseire, a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített telefonos illetve e-mail elérhetőségein.

 Eladási ár:

A webáruházban feltüntetett árak a fizetendő bruttó vételárat jelentik, áfa felszámítására nem kerül sor. Az áfa mértéke 0% (alanyi adómentes értékesítés).

Az árak magyar forintban értendők. A termékek eladási ára a szállítási költséget nem tartalmazza.

A kiszállítás díja a Vásárló által igénybe vehető szállítás típusától függ. A szállítási költség minden esetben a Vásárlót terheli, melynek részletei a „Szállítási és fizetési feltételek” pontban kerül kifejtésre.

A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján az üzemeltető ajánlati kötöttsége nem áll be.

Az Eladó által küldött visszaigazolást követően a megrendelés fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentős mértékben eltérő, téves ár jelenik meg a webshopban. Hibás áron történő rendelés esetén is érkezhet automatikus visszaigazolás a megrendelésről a Vásárló részére e-mailben, ez azonban nem tekinthető a megrendelés elfogadásának. Ilyen esetben az Eladó mihamarabb megkeresi telefonon (vagy e-mail-ben) a Vásárlót egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket az Eladó nem tekinti érvényesnek, és nem vállal felelősséget, az ebből eredő károkért.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy a termékek árait hibátlanul tüntesse fel a webshopban. Amennyiben az eladó minden gondossága ellenére hibás ár került a webáruházban feltüntetésre, úgy az Eladó nem kötelezhető arra, hogy a terméket a hibás áron értékesítse, hanem felajánlhatja a helyes áron történő vásárlást, amelynek ismeretében a Vásárló természetesen elállhat vásárlási szándékától.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, úgy az Eladó teljes körűen tájékoztatja a Vásárlót az akcióról és annak pontos részleteiről.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

A megrendelés során a Vásárlónak mindvégig lehetősége van a megadott adatok javítására, vagy törlésére. Ha a Vásárló a javítani kívánt adatlapon már tovább lépett, de még nem véglegesítette a megrendelést, abban az esetben a böngésző vissza gombjára kattintva tudja a kívánt oldalon az érintett adatokat módosítani.

Az Eladó jogosult bármelyik regisztrációt, amelyik helytelen vagy valótlan adatot tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítani, és a regisztrációt inaktiválni vagy törölni.

A Vásárlónak lehetősége van a regisztrációját bármikor törölni, a fenti elérhetőségeknél megadott e-mail címre küldött erre irányuló e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően az Eladó köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről.

Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a Vásárló módosítani a megadott adatokat, úgy ezt az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételekben fent megadott elérhetőségein tudja jelezni az Eladó irányába e-mail üzenetben.

A Vásárló a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy az Eladó a Vásárló hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

Fizetési feltételek:

Az Eladó jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (termék megrendelése) az Eladó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

Az Eladó által üzemeltetett webáruházban fizetni előre utalással, illetve személyes átvétel során készpénzben lehet.

A fizetés módját a "Pénztár" oldal "Fizetési mód" menüpontja alatt kell kiválasztani.

Előre utalással történő fizetés: a megvásárolni kívánt termék(ek) ellenértékét a Vásárló az Eladó bankszámlájára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Eladó bankszámlájára történő megérkezését követően az Eladó intézkedik a termék(ek) Vásárló által a megrendelés során meghatározott módon történő átvételéről. (Átadás futárszolgálatnak, személyes átadás).

Az Eladó banki adatairól elektronikus levélben küld tájékoztatást a Vásárló számára.

Személyes átvétel: a megvásárolni kívánt termék(ek) ellenértékét a Vásárló az Eladó által megjelölt helyen és időben történő átvételkor készpénzben fizeti meg. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Szállítási feltételek                                                      

A termékek árán kívül a Vevőnek a szállítási díjat is meg kell fizetnie. A szállítási díj magában foglalja a csomagolás- és a szállítási költséget.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelenleg csak belföldre történő kiszállításra van lehetőség (Magyarország területén belül). Ezt az Eladó saját maga által szállítva, vagy fuvarozó szolgáltató igénybevételével biztosítja.

Amennyiben a Vásárló fizetési módként az előre utalást tüntette fel, úgy a megvásárolni kívánt termék(ek) ellenértékét a Vásárló az Eladó bankszámlájára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Eladó bankszámlájára történő megérkezését követően intézkedik az Eladó a termék(ek) Vásárló által a megrendelés során meghatározott módon történő szállításáról, a csomag átadásáról a futárszolgálatnak, vagy a személyes átvétel egyeztetéséről.

A megrendelt termék(ek)et a FoxPost Zrt. illetve az Magyar Posta szállítja házhoz.

 

A megrendelt termék szállítási opcióinak díj tételei minden esetben a webáruházban feltüntetésre kerülnek.

 

A feltüntetett díjak kizárólag az ott meghatározott korlátok (így különösen méret, súly) között érvényesek. Az e korlátokat meghaladó termékek, rendelések esetén az Eladó egyedi elbírálás alapján, eseti árajánlatot adhat a szállításra, ilyen esetekre semmilyen körülmények között nem vonatkozik az esetleg hatályban lévő ingyenes kiszállítási akció, illetve a 20.000 Ft feletti ingyenes kiszállítás sem.

Az Eladó által esetlegesen megadott szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, azok nem konkrét dátumot, időpontot jelölnek, hanem csupán közelítő becslések a vevő tájékoztatása érdekében. Meghatározott órára történő kiszállítást az Eladó nem vállal.

Az Eladó a szállítási díjak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítást jelen ÁSZF-ben közzéteszi, és a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

A megrendelt termék kiszállítására munkanapokon 8 és 17 óra között kerül sor. Kérjük, hogy olyan szállítási címet (pl. munkahelyi cím) adjon meg ahol ez idő alatt elérhető.

 

Több megrendelés leadásakor amennyiben a Vevő a második rendelés leadásakor jelzi igényét és erre az Eladó visszajelzése alapján még van lehetőség, az Eladó összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód.

 

A megrendelt termékek a termék sértetlenségét megőrző, bélelt csomagolásban kerülnek kiszállításra.

 

20.000 Ft összértéket meghaladó vásárlás esetén a szállítás ingyenes, ettől egyes aktuális, meghirdetett akció esetében, annak feltételeinek teljesülése esetén és időtartama alatt az ingyenes szállítási díj összeghatára eltérhet. Az akciókban meghirdetett ingyenes szállítási lehetőség minden esetben a honlapon és egyéb felületeken az Eladó által a vásárlóközönség számára egyértelmű tájékoztatás keretében ismertetésre kerül.

 

Az át nem vett csomag ismételt kiszállításának költsége a Vevőt terheli.


 Az egyéni vállalkozó a fuvarozónak való átadás határidejéért vállal felelősséget. A kiszállítás a Foxpost Zrt. saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül történik meg.

 

Házhoz szállítás esetén a Vásárló által megadott címre kiszállítja a futár a csomagot. Az Eladó kéri Vásárlóit, hogy kizárólag olyan esetben válasszák ezt a szállítási módot, amennyiben a megadott szállítási címen munkaidőben, 8-17 óra között van, aki átvegye a feladott küldeményt. Miután a futár a terméket a Vásárlónak átadja, a Vásárlónak kötelessége meggyőződni a termék sértetlenségéről, a kézbesítő jelenlétében. A csomagon tapasztalt esetleges sérülés esetében ne vegye át a csomagot és kérje a helyszínen írásos jegyzőkönyv felvételét. Jegyzőkönyv hiányában utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Utólagos reklamációra, illetve az alább szabályozott elállásra a termék sérülése okán akkor van lehetősége a Vásárlónak, ha a csomag fizikai sérüléséről szóló jegyzőkönyvet a reklamációval, illetve az elállásról szóló nyilatkozatával együtt Eladó részére bemutatja. 

 

Az ÁSZF elfogadását követően a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy számára az Eladó számlát állítson ki, melyet a Vásárló megadott e-mail címére is elküld.

A szállítási költség minden esetben a Vásárlót terheli, az ő kötelezettsége megfizetni a szállítás díját.

Teljesítési idő:

A teljesítés időpontja a megrendelt termék Vásárló részére történő megküldése/személyes átadás esetén átadása. A teljesítés várható időpontjáról az Eladó a megrendeléstől számított 48 órán belül küldött visszaigazoló elektronikus levelében tájékoztatja a Vásárlót. A megrendelt termékek általában 2-3 munkanapon belül feladásra kerülnek Eladó által, azonban amennyiben egyedi elkészítést igényelnek és az adott termék nincs raktáron, úgy a teljesítés ideje egyedileg kerül meghatározásra, melyről Eladó tájékoztatja a Vásárlót. Raktáron lévő termék esetében a termékek maximum 2-8 munkanapon belül feladásra kerülnek.

Előfordulhat kiemelkedően nagy kereslet esetén, hogy a megrendelt termék átadása valamivel hosszabb időt vesz igénybe.

Tájékoztatás és felelősségvállalás az Eladó által készített termékek kapcsán:

Eladó nem vállal felelősséget, az általa forgalmazott termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, és egészségügyi problémákért.

Az Eladó nem köt szerződést kiskorúakkal.  A Webáruházat kiskorúak nem használhatják. A Vásárló a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésekor 18. életévét betöltötte.

Adatvédelem:

Az Eladó kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezésekben foglalt előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Az Eladó minden olyan intézkedést megtesz, ami partnerei, Vásárlói személyes adatainak biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt rendelkezéseknek megfelelő módon történő kezeléséhez elvárható.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan Eladó az Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatja Vásárlóit, mely szintén megtalálható az Eladó weboldalán és székhelyén.

 Elállási jog:

Az üzlethelyiségen kívül és a távollévők között kötött szerződések esetében, a vonatkozó szabályozás értelmében a Vásárló a megrendelt termék kézhez vételének napjától számított 14 naptári napon belül indokolás nélküli elállhat. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének időpontja közötti időszakban is gyakorolhatja, az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata által, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban is bemutatott) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján.

Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, rendelésszámot, a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezen adatok hiányában, vagy ha egyéb okból az Eladó nem tudja beazonosítani, hogy az adott elállási nyilatkozat mely megrendelésre, vevőre vagy termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem áll módjában elfogadni.

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett:          Kovács-Tihanyi Erzsébet

Cím:                2484 Gárdony, Viktor utca 18.

Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

A nyilatkozatot a Vásárló elküldheti az Eladónak e-mailben, vagy székhelyére címzett postai levélben. Az elállási nyilatkozatot a jelen Általános Szerződési Feltételek "Adatok" fejezetében rögzített címre/email címre kell megküldeni a fenti határidőn belül.

Az említett határidő teljesítettnek minősül, ha a Vásárló elállási szándékát legkésőbb a termék átvételétől számított 14. napon közli Eladóval. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Vásárlót terheli.

Amennyiben a Vásárló határidőben eláll a szerződéstől, úgy az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Vásárló által megfizetett teljes összeget, ideértve a szállítási díjat is, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött terméket/termékeket sértetlen állapotban megkapta.

A termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő károk értékét az Eladó jogosult levonni a visszatérítendő összegből.

Az Eladó a visszatérítés során a Vásárlónak visszajáró összeget az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Az Eladó más fizetési módot is alkalmazhat a visszatérítésre, a Vásárló kifejezett beleegyezése alapján, de a Vásárlót nem terhelheti ebből adódóan többletköltség.

Az Eladó nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási forma igényléséből adódik.

A visszatérítést Eladó mindaddig jogosult visszatartani, amíg a Vásárló a terméket/termékeket vissza nem szolgáltatta, vagy nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő károk értékét az Eladó jogosult levonni a visszatérítendő összegből.

A Vásárló köteles a terméket/termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási szándék bejelentésétől számított 14 naptári napon belül sértetlen és hiánytalan állapotban visszaküldeni az Eladó részére. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli. Az Eladó nem köteles átvenni az utánvéttel visszaküldött terméket/temékeket, mivel a visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költség a Vásárlót terheli.

A Vásárló köteles elállás esetén, a termék/termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban visszaküldeni az Eladó részére.

A termékben/termékekben bekövetkezett étékcsökkenésért a Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A fenti elállási jog nem illeti meg a Vásárlót olyan egyedileg elkészített termék/termékek esetében, amelyet kifejezetten a Vásárló utasítása alapján, az ő kéréseinek és igényeinek megfelelően készítettek, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.

Szavatosság és jótállás:

A megvásárolt termék esetleges hibája esetén a Vásárló kellék- vagy termékszavatossági igényt, illetve meghatározott esetekben jótállási igényt érvényesíthet. Az eljárásra a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadóak.

Az Eladó az általa készített termékekre a termék hibája esetén a jogszabályokban rögzített szavatosságot, illetve jótállást vállal.

Hibás teljesítés:
Hibás a teljesítés, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vásárló a szerződéskötés időpontjában ismerte a hibát, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Hibás teljesítési vélelem:

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

A szavatossági igényre és annak teljesítésére egyebekben a Polgári törvénykönyvnek (2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről) a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Kellékszavatosság:

A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben közvetlenül kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Kellékszavatossági igény azokért a termékhibákért érvényesíthető, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Tehát amennyiben a megvásárolt termék már a vásárláskor hibás volt, és ez a hiba a vásárlást követően derül ki, úgy az Eladó köteles a Vásárló szavatossági igényét teljesíteni.

A szavatossági igényre és annak teljesítésére egyebekben a Polgári törvénykönyvnek (2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről) a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló választása szerint az alábbi igényekkel élhet:

kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne.

- amennyiben a Vásárló a kijavítást vagy kicserélést nem kérte, vagy nem kérhette, úgy  az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti vagy

- végső esetben a szerződéstől elállhat, ha a Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az megfelelően indokolt volt, vagy arra okot adott az Eladó.

A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az eladóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló a felelős.

Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 1 év.

A Vásárló az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Az Eladó kizárólag akkor köteles a szavatossági igényt teljesíteni, ha a termék már a vásárláskor is hibás volt. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a Vásárlói kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta, ugyanis, ha a hiba a termék vásárlását követő 6 hónpon belül jelentkezik, akkor vélelmezni kell, hogy a hiba már a vásárláskor is fennált. Ilyen esetben az Üzemeltető csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a vevő részére történő átadást követően keletkezett.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Eladó csak ebben az esetben köteles teljesíteni a szavatossági igényt.

Eladó mentesül a szavatossági igény teljesítés alól, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, azaz a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A termékek készítése során a szerelékek tartós és időtálló ragasztóval vannak az ékszerekhez erősítve. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a ragasztó elenged és elválik az ékszer a szereléktől. Ebben az esetben Eladó a hibás terméket javítja.

A hibás termék javításának részletei:

A hibás termék kijavítása céljából a Vásárló megküldi Eladó részére a hibás terméket (az ékszert és a szereléket is), továbbá a vásárlásra vonatkozóan kiállított számla másolatát is. Amennyiben a számlát a Vásárló nem tudja bemutatni, és a kijavításra visszaküldött termékről nem megállapítható egyértelműen, hogy az Eladó által készített termék, úgy az Eladó nem köteles teljesíteni a szavatossági igényt.


Abban az esetben, ha a Vásárló megküldte a kijavításra visszaküldött termékkel együtt a számlát is, de ennek ellenére kétség merül fel, hogy a visszaküldött termék valóban az Eladó által gyártott termék-e, úgy az Eladó jogosult a rendelkezésére álló adatok (ideértve például a webshop archívált adatait is) alapján megbizonyosodni róla hogy a terméket ő gyártotta-e. Amennyiben beigazolódik, hogy a kérdéses terméket nem ő gyártotta úgy a szavatossági igény érvényesítését visszautasíthatja.

Abban az esetben, ha a termék vásárlásától számítva több mint 6 hónap eltelt, a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a termék már a vásárláskor hibás volt. Amennyiben a Vásárló ezt nem tudja bizonyítani, úgy az Eladó nem köteles a szavatossági igényt érvényesíteni.

Ha a termék meghibásodásával együtt a termék egy része esetleg elvész, úgy a vásárlástól számított 6 hónapon belül, amennyiben az technikailag lehetséges, Eladó vállalja, hogy kicseréli a terméket annak ellenére, hogy a termék egy része hiányzik. Azonban az Eladó nem köteles a kicserélésre, amennyiben visszaküldött szerelék állapota egyértelműen igazolhatja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat miatt lett hibás.
Abban az esetben viszont, ha ugyanezen meghibásodás a termék vásárlását követő 6 hónapon túl jelentkezik, úgy Eladó csak akkor köteles a terméket kicserélni, ha a Vásárló igazolni tudja a hiányzó rész hiányában is, hogy a termék már a vásárláskor is hibás volt.

Ha a Vásárló által visszaküldött termékre vonatkozóan a fentiek tekintetében Eladó nem tartozik szavatossággal, úgy erről a Vásárlót mihamarabb tájékoztatja és a terméket a vevő költségére utánvéttel visszapostázza. Egyebekben, a jogos szavatossági igény teljesítésének költségei (ideértve a javítás és a postázás költségeit is) az Eladót terhelik.

Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet

A fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog (termék) gyártójával vagy a forgalmazójával (azaz Üzemeltetővel) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, illetve az Üzemeltető kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

(a)  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

(b)  a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

(c)  a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, illetve az Üzemeltetőnek a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A hibás termék javításának részletei:

A hibás termék kijavítása céljából a Vásárló megküldi Eladó részére a hibás terméket (az ékszert és a szereléket is), továbbá a vásárlásra vonatkozóan kiállított számla másolatát is. Amennyiben a számlát a Vásárló nem tudja bemutatni, és a kijavításra visszaküldött termékről nem megállapítható egyértelműen, hogy az Eladó által készített termék, úgy az Eladó nem köteles teljesíteni a szavatossági igényt.


Abban az esetben, ha a Vásárló megküldte a kijavításra visszaküldött termékkel együtt a számlát is, de ennek ellenére kétség merül fel, hogy a visszaküldött termék valóban az Eladó által gyártott termék-e, úgy az Eladó jogosult a rendelkezésére álló adatok (ideértve például a webshop archívált adatait is) alapján megbizonyosodni róla hogy a terméket ő gyártotta-e. Amennyiben beigazolódik, hogy a kérdéses terméket nem ő gyártotta úgy a szavatossági igény érvényesítését visszautasíthatja.

Abban az esetben, ha a termék vásárlásától számítva több mint 6 hónap eltelt, a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a termék már a vásárláskor hibás volt. Amennyiben a Vásárló ezt nem tudja bizonyítani, úgy az Eladó nem köteles a szavatossági igényt érvényesíteni.

Ha a termék meghibásodásával együtt a termék egy része esetleg elvész, úgy a vásárlástól számított 6 hónapon belül, amennyiben az technikailag lehetséges, Eladó vállalja, hogy kicseréli a terméket annak ellenére, hogy a termék egy része hiányzik. Azonban az Eladó nem köteles a kicserélésre, amennyiben visszaküldött szerelék állapota egyértelműen igazolhatja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat miatt lett hibás.
Abban az esetben viszont, ha ugyanezen meghibásodás a termék vásárlását követő 6 hónapon túl jelentkezik, úgy Eladó csak akkor köteles a terméket kicserélni, ha a Vásárló igazolni tudja a hiányzó rész hiányában is, hogy a termék már a vásárláskor is hibás volt.

Ha a Vásárló által visszaküldött termékre vonatkozóan a fentiek tekintetében Eladó nem tartozik szavatossággal, úgy erről a Vásárlót mihamarabb tájékoztatja és a terméket a vevő költségére utánvéttel postázza vissza. Egyebekben, a jogos szavatossági igény teljesítésének költségei (ideértve a javítás és a postázás költségeit is) az Eladót terhelik.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén abban az esetben élhet a Vásárló jótállási jogával, ha az adott terméktípusra vonatkozóan az Eladó külön egyedileg jótállást vállalt, vagy a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet állapít meg az adott terméktípusra vonatkozóan kötelező 1 éves jótállási időt.

Az Eladó az általa forgalmazott termékekre egy év jótállást vállal.

A jótállási igény a jótállási határidőn belül érvényesíthető. A jótállás időtartama 1 év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 Ha az Eladó kötelezettségének a Vásárló felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Ennek részletei a kellékszavatosság címszó alatt megtekinthetők.


A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a korábbiakban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  Eladó nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.
Eladó nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás után keletkezett: a Vásárló rendellenesen használta a terméket, illetve az valamilyen külső behatás következtében romlott el.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Jótállás esetén a meghibásodás idejét kell figyelembe venni, nem azt, hogy az mikor vált felismerhetővé. 

Az ékszerek garanciális feltételei a következő használati útmutatót betartva érvényesek:

 • Ha épp nem viseli ékszerét, tartsa a dobozában,
 • Ha ékszereket szükség esetén, puha nedves ruhával törölje át, majd szárítsa meg, mielőtt dobozába teszi. Az ékszert ne dörzsölje, ne használjon erős tisztítószereket a tisztításnál, és ne áztassa.
 • Ne permetezzen közvetlenül parfümöt, hajspay-t vagy más kozmetikumokat az ékszerre.
 • Kérem, ékszert viselve ne zuhanyozzon és ne fürödjön, az ékszerek nem vízállóak.
 • Ne viselje háztartási munkák alatt, erős lúg vagy maró tisztítószerek használata közben.
 • 6 év alatti kisgyermek kezébe ne adja az ékszert.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentése:

Amennyiben az Eladó által készített termékkel kapcsolatban a Vásárló szavatossági vagy jótállási jogát kívánja érvényesíteni, azt a szerződéskötés tényét igazoló bizonylat – számla, vagy annak másolata - bemutatásával tudja megtenni. Az igényérvényesítés során az alábbi adatokat szükséges rögzíteni:

 • a Vásárló nevét, címét,
 • a termék megnevezését és vételárát,
 • a Vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba részletes leírását,
 • a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
 • a kifogás rendezésének módját.

Amennyiben az Eladó a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, úgy az álláspontjáról legkésőbb 3 munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.

Az Eladó törekszik rá, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

Javításra a terméket az Eladó elismervény ellenében veszi át, melyen feltüntetésre kerül a Vásárló neve, címe, a termék azonosításához szükséges adatok, a termék átvételének ideje és a javított termék átvételének időpontja.

Az Eladó tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

 Panaszügyintézés helye, módja

Amennyiben a Vásárló az Eladó által forgalmazott termékkel kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/emailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg.

- levélben: 2484 Gárdony, Viktor utca 18.
- emailben: mydreamsdesign.info@gmail.com

- telefonon: 06 70 293 7915 – munkanapon 9-15 óra között,

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett miden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.

Az Eladó minden panaszt kivizsgál.

Szóbeli panasz:

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A szóbeli panaszt az Eladó köteles azonnal megvizsgálni, és tájékoztatni álláspontjáról a panaszost, illetve köteles lehetőség szerint a panaszt orvosolni. Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása valamilyen oknál fogva nem lehetséges, úgy az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a Vásárlónak átadni.

Ebben az esetben Eladó az alábbiakban részletezett, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

Írásbeli panasz:

Az írásbeli panaszt az Eladó – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • a Vásárló neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • az Eladó nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Vásárló aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az Eladó köteles a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizni, és szükség esetén azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén az Eladó köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem, Bíróság előtti jogérvényesítés:

Amennyiben a Vásárló nem ért egyet az Eladó válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Vásárló lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy az Eladó székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Vásárló:

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Megyei Békéltető Testület:

Címe:                          8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma:            06 (22) 510 310

Fax száma:                  06 (22) 510 312

E-mail cím:                 bekeltetes@fmkik.hu

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója, hogy megkíséreljék a Vásárló és az Eladó közötti vitás ügyek bíróságon kívüli rendezését, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését, a vitás ügy eldöntését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Vásárló megkísérelje a vitát elsősorban közvetlenül az Eladóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Vásárlónak  azonban fizetési kötelezettsége merülhet fel, amennyiben a Testület a Vásárló hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a Vásárló kérelmére indul.

A kérelmet írásban kell benyújtani a Békéltető Testület elnökéhez.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a Vásárló nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • az Eladó nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • a Vásárló álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Vásárló nyilatkozatát arról, hogy a Vásárló az Eladóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Vásárló nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt, mit kér a testülettől
 • a Vásárló aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vásárló bizonyítékként hivatkozik, így különösen az Eladó írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vásárló rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Vásárló meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Záró rendelkezések:

A Vásárló weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Vásárló az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Eladó felelősséget nem vállal ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért.

A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

 

 Vonatkozó legfontosabb jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2024. március 27. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött megrendelések, szerződések tekintetében alkalmazandók.